Theodor Herzl Kimdir

Budapeşteli orta sınıf bir ailenin ferdidir. Viyana Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Avukat sıfatını taşısa da mesleğinin yerine yazarlık yaptı, çeşitli oyunlar yazdı.

O zamanlar İsrail devleti olmadığından bir Yahudi devletinin kurulmasını tasarladı. Siyonizm üstüne kapsamlı çalışmalar yaptı.

Fransa’da ortaya çıkan Dreyfus Olayı sonrası artan Yahudi karşıtlığı hem onun yaşamına hem de siyonizm fikrinin seyrine yön verdi.

Yahudilerin tüm dünyada ezildiği ve acı çektiği düşüncesinden hareketle 1896 yılında Der Judenstaat (Türkçe: “Yahudi Devleti”) adlı kitabını yayınladı.

2 Mayıs 1860 – 3 Temmuz 1904), politik siyonizmin kurucusu, gazeteci.

Tevrat’ta anlatıldığı gibi “vadedilmiş topraklar” Kudüs’te bir israil Devleti kurmak için çabalamıştır

Etiketler: