Saul Kripke Kimdir

İsimlendirme ve Gereklilik adlı kitabı en önemli çalışması olarak bilinir. Ludwig Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar adlı eserindeki önermelerinden ilham alarak dilbilimsel anlama şüphecilikle yaklaştı. Wittgenstein ve dilbilim hakkında yayınları vardır.

1940, Bay Shore, Long Island, New York) Princeton Üniversitesi’nden emekli Amerikalı filozof ve mantıkçı.

Rockefeller Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nde dersler verdi. Emekli olduktan sonra,2003’ten itibaren New York Şehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Model mantığın anlambilimine büyük katkılar yaptı. 1960’larda önemli yayınlar çıkardı.

Etiketler: