Richard Swinburne Kimdir

Oxford Üniversitesi’nde din felsefesi alanında profesörlük görevini sürdürmektedir.

50 yılı aşan bir süredir Tanrı’nın varlığına dair felsefi argümanların önemli bir tarafı olmuştur. Felsefede en çok katkı sağladığı alanlar ilk olarak din felsefesi ve bilim felsefesidir.

Din felsefesiyle ilgili ilk çalışmaları birçok tartışmaya yol açmıştır.

26 Aralık 1934, Smethwick, Staffordshire, İngiltere), İngiliz felsefeci. Din felsefesi alanında birçok kitap yazmış ve analitik felsefe geleneğinde modern din felsefesinin öncüsü olmuştur.

Etiketler: