kokusu sende kaldı şiiri

Doyulmaz güzellikler sendedir Topkâpı Sarâyı,
İnsanlığın hoşgörü âbidesi Aya irini kilisesi,
Fethi hatırlatır mâhsun Ayasofya Câmii,
Dünya’da tek örneksin sultânahmed!

Sağ yanımda mecidiye Câmii süsler boğazı,
Sol yanımda nâkiş gibi işlenmiş Dolmabâhçe Sarâyı,
Bakar bizlere Bezm-i Âlem Vâlide Sultân Câmii,
Üsküdar’dan ihtişâmın başka güzel görünüyor Istanbul!

Ecdâdımın güzelliği, kokusu sende kaldı Istanbul!
Lâlelerin, sümbüllerin, akasyaların, erguvanların, doyumsuzdur…
Câmii’lerin, Hisârların, Sarâyların, Sebillerin, Muhteşem…
Seni gören gözler, sana gönül vermiş Istanbul

Etiketler: