İhanet Nickleri

kàLbiné µzànàn bµ yøLdà ,bénS¡zS¡n àrtIk sén wàzqéCd¡m hér$éydén

ßeLki Kurduğumuz HayaLLer ßiter Diye, DüşLerde ßir Sen ßiriktirdim Yüreğime!

yikildim, yoruldum, varliginla tukendim

îlk gôrûstê a$kâ înânîrmîSìn yôksà di$arî cìkìp têkrârmî gîrêyîm ?

Sanal Alem İşte daLqasIz denize herkes KAPTAN

Etiketler: