Hakemlik Fıkrası

*İki adam aralarında konuşuyorlardı:

*- Küçükken gözlerim görmediği için bana

*voleybol oynatmazlardı.

*Bu yüzden başka bir vazife verdiler:

*- Ne vazifesi?

*- Hakemlik!

Etiketler: