Ayla Oral Kimdir

Aynı dergide deneme, eleştiri ve tercümeleri de yayınlanmıştır.

Kanada’nın bazı gazetelerinde, İngilizce olarak yazdığı şiirleri yer almıştır.

Amerika’daki Türklerin çıkarmakta oldukları “Türk Evi” dergisinin yazarlarındandır.

Yalın Türkçe ile yazan şair, şiir dünyamıza yeni, daha doğrusu, orijinal mazmunlar getirmiştir: “Mevsimlerin öksüzü, yalanların yorgunu, sonsuzluk çocuğu, sevginin kutbu, ümidin çölü, bir uçarı dalga mutluluk ve yasaklara değmiş kirpiklerim.” gibi. Şiirlerinde heceyi de kullanan şair, daha çok serbest ölçüyü kullanmıştır.

1938 – İstanbul). Türk şair. Hisarcılar akımı şairi.

İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’ni bitirdi. Kanada Toronto Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okudu.

Çocukluğundan beri, edebiyata ilgi duymuş ve lisede iken şiir yazmaya başlamıştır. Yayın dünyasına Hisar dergisinde yayınlanan şiirleriyle girmiştir.

Etiketler: