Archytas Kimdir

Pisagorcu filozoflar arasında yer alan ve Sokrates’ten sonra yaşamış olmasına rağmen Sokrates öncesi düşünürler içinde ismi yer edinmiş olan filozof. Pisagorcular evreni matematiksel bir dizgeyle açıklama eğilimde olmuşlar ve bu yönde bir tür sezgiciliğe ve mistisizme varmışlardır.

Demokritos’un düşüncelerinin aksine Pisagorcular evreni madde ile bir sayma eğilimde olmuşlar ve duyumların yanıltıcılığını öne sürmüşlerdir.

Bu yönde bir eleştirel yaklaşım Archytas ve yandaşlarında görülür. “Nesnelerin gerçek niteliklerini dokunma duyumuzla ya da başka duyumlarla bilemeyiz” önermesini geliştirmişlerdir. Matematik, fizik, müzik felsefesi, mekanik, siyaset alanlarında etkili olmuştur.

MÖ 428; ö. MÖ 347), erken Pisagorcu geleneğin son önemli temsilcisi matematikçi, devlet adamı ve filozof.

Taranto’da 7 kez ard arda komutan seçilmiş nüfuzlu bir siyaset adamı. Platon (Eflatun)’un arkadaşı.

Etiketler: